top of page

בערכת ססמוקלף:

54 צילומים

36 התחלות משפטים

36 קלפי רצפים

1 חוברת עם הדגמות

?למה ידיים

הידיים הן אמצעי תקשורת. הידיים מעבירות מסר תוך אישי ומסר בין-אישי. הידיים מלוות ומשלימות מסר מילולי ומעבירות מסר בלתי מילולי 

?מה מספרות הידיים שלנו

למשל: לק בצפרניים. מה אנחנו רוצים להעביר ע"י מריחת לק? מריחת לק בצבע קונבנציונלי / לא קונבנציונלי? באי מריחת לק

מה אנחנו רוצים להעביר בקעקועים? מה המסר שעובר בענידת תכשיטים בכלל' תכשיטים עדינים / תכשיטים  גדולים ובולטים. בענידת טבעת נשואין וכו

איך אנחנו מתרשמים מלחיצת יד רפויה, מלחיצת יד חזקה

ובהיבט הבינאישי - המגע, הליטוף, החיבוק, הושטת יד  לעזרה  ולפעמים הן מטילות אימה

העבודה עם הקלפים מתאימה למטפלים, למנחים, יועצים, אנשי חינוך  ומאמנים. בעבודה פרטנית, בזוגות או בקבוצות

אם ההזדמנות לא מתדפקת 

  סימן שאתה צריך לבנות דלת 

         לחץ
ססמוקלף המזל
bottom of page