top of page
  • Facebook Social Icon

על קצה המזלג

ביוני 2015 פתחתי דף בפייסבוק. החלטתי אז לפרסם מידי שבוע פעילות בעזרת הקלפים. 

משימה לא פשוטה בין השאר כיוון שאני מוגבלת במקום ואין לי אפשרות להרחיב או להדגים.

בעמוד זה הבאתי מקצת מההדגמות שמתפרסמות בפייסבוק.

תוכלו כמובן לעשות לייק לדף ולעקוב.

הפרסום יוצא מידי מוצאי שבת. לפי החשבון שלי התפרסמו עד היום (10/2017)

120(!!) הצעות לפעילות.

אני חייבת לציין שאני מצליחה לעמוד במילה ובמשימה ועד היום לא התפקשש אף שבוע.

הדוגמאות כאן לא כוללות את הקלפים החדשים - ססמוקלף מהפך. 

אשמח מאוד לשמוע הרהרורים, מחשבות, דעות ומשוב    בתחתית הדף

נאוה

bottom of page