top of page
אפשר לשלם       
 באמצעות ביט
   0547802302  
או
בהעברה בנקאית
הורד.jpg

ניתן להשיג את הקלפים   

 054 - אצלי,  נאוה  7802302   

  :וגם במקומות הבאים   

מכון נורד - טבעון   

מכללון - סמינר הקיבוצים, ת"א   

מירבי - חנות אינטרנטית   

בזוית אחרת - מכללת דוד ילין, ירושלים   

משחקים שבלב - שדרות   

  0544649313  - ירכא -    גביש   

 איבדע - חנות אינטרנטית   

bottom of page